Přednášky předmětu Analýza Biologických matriálů

Ivan Mikšík
Přednášky předmětu Analýza biologických materiálů

Termíny zkoušky: 17. a 26.1.2016 od 9:00 v učebně S20 (přihlášení v STAGu)  • 1. Příprava vzorku

  • 2. Detekce a detektory

  • 3. Moderní elektromigrační metody a chirální separace

  • 4. Základní schema separace, dělení sacharidů a lipidů

  • 5. Dělení aminů, aminokyselin, peptidů a proteinů

  • 6. Analýza nukleových kyselin, jejich složek a anorganických iontů

  • 7. Subcelulární frakcionace; multidimenzionální analýza  • Okruhy otázek ke zkoušce  • Mail