Přednášky předmětu Analýza Biologických matriálů - Elektromigrační metody


Ivan Mikšík
Přednášky předmětu Analýza biologických materiálů


3. Moderní elektromigrační metody


  • Elektromigrační techniky:


  • Elektromigrační techniky, část 1

    Elektromigrační techniky, část 2

    Elektromigrační techniky, část 3

    Elektromigrační techniky, část 4