Přednášky předmětu Analýza Biologických matriálů - Příprava vzorku


Ivan Mikšík
Přednášky předmětu Analýza biologických materiálů


1. Příprava vzorku


 • Text

  Derivatizace-text

 • Obrázky:

  Obecné schema přístupu k analýze/separaci biologických vzorků

  Příprava vzorku - přehled

  Precipitace bílkovin

  On-line dialýza

  Porovnání mikrodialýzy, ultrafiltrace a precipitace

  Extrakce kapalina-kapalina na Extrelutu

  SPE (Solid phase extraction) - Extrakce na pevné fázi

  SPME (Solid phase microextraction) - Mikroextrakce na pevné fázi

  SPME (Solid phase microextraction) - Mikroextrakce na pevné fázi / ve spojení s GC

  SPME (Solid phase microextraction) - Mikroextrakce na pevné fázi / on-line spojení s HPLC

  Spojení/kombinace více kolon

  Pressurized fluid extraction (PFE) – Accelerated solvent extraction (ASE)

  Obvyklé derivatizační postupy

  Základní přehled derivatizačních reakcí

  Základní derivatizační činidla

  Post-kolonová derivatizace

  Uspořádání skleněných separátorů